Banner chính

Văn bản và phụ lục kiểm tra rà soát và tổng hợp Danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội theo công văn 929/SXD-PTĐT và phụ lục kèm theo


Tin cùng chuyên mục

Sở Xây dựng Hà Nội Hướng dẫn lập, trình duyệt Điều lệ quản lý thực hiện dự án; Báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án khu đô thị mới, khu nhà ở.

Sở Xây dựng Hà Nội Hướng dẫn lập, trình duyệt Điều lệ quản lý thực hiện dự án; Báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án khu đô thị mới, khu nhà ở.


; ;