Banner chính

Công bố danh sách khách hàng dự kiến ký Hợp đồng mua nhà đợt 3 NOXH tại Dự án: Nhà ở xã hội CT08, khu đô thị mới Thanh Lâm – Đại Thịnh 2, huyện Mê Linh

THÔNG BÁO   

Danh sách khách hàng dự kiến ký Hợp đồng mua nhà đợt 3 NOXH tại Dự án:  Nhà ở xã hội CT08, khu đô thị mới Thanh Lâm – Đại Thịnh 2, huyện Mê Linh, Hà Nội.

    

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 1217/HUD-BQL12  ngày 27/04/2021 của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) báo cáo danh sách khách hàng dự kiến ký Hợp đồng mua nhà đợt 3 NOXH tại Dự án:  Nhà ở xã hội CT-08, khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, huyện Mê Linh, Hà Nội.

Thực hiện kiểm tra đối tượng mua nhà tại Dự án nhà ở xã hội nhằm loại trừ việc người thuê, mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần theo quy định tại điểm đ khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP; phòng Phát triển đô thị - Sở Xây dựng đã kiểm tra danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua nhà ở xã hội đợt 3 theo báo cáo của của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD)  tại Văn bản số 1217/HUD-BQL12 ngày 27/04/2021 và không bị trùng.

(Danh sách tại phụ lục file đính kèm)


Tin cùng chuyên mục
; ;