Banner chính

Công bố danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua bán NƠXH và danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng đặt cọc cho thuê NƠXH đợt 3 tại Tòa N02,N03 thuộc Dự án Ecohome 3 tại ô đất ký hiệu B11-HH2 khu Bắc Cổ Nhuế Chèm

THÔNG BÁO   

Danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội và danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng đặt cọc cho thuê nhà ở xã hội đợt 3 tại Tòa N02,N03 thuộc Dự án Khu nhà ở Ecohome 3 tại ô đất ký hiệu B11-HH2 Khu Bắc Cổ Nhuế Chèm, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

 

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 321A/2020/CV-TĐ ngày 13/12/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ Đô báo cáo về danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội và danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng đặt cọc cho thuê nhà ở xã hội Đợt 3 tại Tòa N02,N03 thuộc Dự án Khu nhà ở Ecohome 3 tại ô đất ký hiệu B11-HH2 Khu Bắc Cổ Nhuế Chèm, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Thực hiện kiểm tra đối tượng mua nhà tại Dự án nhà ở xã hội nhằm loại trừ việc người thuê, mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần theo quy định tại điểm đ khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP; phòng Phát triển đô thị - Sở Xây dựng đã kiểm tra danh sách  khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 3 và danh sách  khách hàng dự kiến ký hợp đồng đặt cọc cho thuê nhà ở xã hội đợt 3 theo báo cáo của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ Đô  tại Văn bản số 321A/2020/CV-TĐ ngày 13/12/2020 và không bị trùng.

(Danh sách tại phụ lục file đính kèm)


Tin cùng chuyên mục
; ;