Banner chính

Kiểm tra hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD) năm 2015

Ngày 02/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 375/BXD-KHCN gửi các đơn vị có liên quan về việc kiểm tra hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD) năm 2015.

Thực hiện Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, được ban hành kèm theo Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD ngày 01/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Thông tư số 06/2011/TT-BXD ngày 21 tháng 6 năm 2011 của Bộ Xây dựng, “Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng thực thi Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng”, Bộ Xây dựng tổ chức kiểm tra định kỳ hoạt động của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo nội dung sau:

Đơn vị thực hiện việc kiểm tra: Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường - Bộ Xây dựng;

Trưởng đoàn kiểm tra: Ông Nguyễn Quang Minh; Chức vụ: Phó Vụ trưởng

Thời gian kiểm tra: Từ ngày 09/7/2015

Địa điểm kiểm tra: Tại địa chỉ đặt phòng thí nghiệm

Nội dung kiểm tra: Theo Mục 2 - Điều 24 - Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;


Tin cùng chuyên mục10 Luật có hiệu lực thi hành từ 1/7/2015

10 Luật có hiệu lực thi hành từ 1/7/2015


; ;